<
Linked IN Twitter
Page top curve

Privacy policy

Download versie

Sabrashop.com is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van haar klanten, en verbindt er zich toe om de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het priv? leven en tot de behandeling van de persoonlijke gegevens, en alle voorschriften met betrekking tot deze materie te respecteren.

De volgende categori?n van persoonlijke gegevens mogen door Sabrashop.com worden behandeld: contact gegevens (naam, voornaam, fysiek adres, e-mail, telefoon nummer in geval van bestelling), alle gegevens over bestellingen en retours, en IP adres.
De bankgegevens in verband met de betaling van de bestellingen worden uitsluitend gecollecteerd en behandeld door onze dienstverleners ING en Paypal (de behandeling van deze persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform de privacy policy van ING en Paypal, die beschikbaar is op de website). Sabrashop.com heeft zelf geen toegang tot uw bankrekening nummer of creditkaart nummer (deze gegevens kunnen wel door Sabrashop.com behandeld worden in het geval van een terugbetaling).

De persoonlijke gegevens zullen door Sabrashop.com kunnen worden behandeld voor de volgende doeleinden : beheer van de accounts van klanten, beheer van de bestellingen van klanten, beheer van eventu?le retours en daaraan verbonden terugbetalingen, het verzenden van publicitaire emails die betrekking hebben op de lopende en toekomstige verkopen (maar niet vaker dan 1x per week), statistische analyses over het gebruik van de Sabrashop.com website door klanten, om de navigatie en de gebruikerservaring te verbeteren.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, heeft elke klant het recht om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonlijke gegevens en om deze te wijzigen. Via de rubriek "Mijn Account" op de homepage heeft elke klant de mogelijkheid om zijn/haar persoonlijke gegevens te raadplegen, en desnoods aan te passen. Elke klant kan altijd zich verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor marketing doeleinden, gratis en zonder enige uitleg hiervoor te moeten geven, door op de link onderaan de uitnodigingsemails die hem worden toegestuurd te clicken, of via de rubriek "Mijn Account" op de homepage, en vervolgens "Persoonlijke Gegevens", "Berichtgevingsvoorkeuren".

Alleen de werknemers van Sabrashop.com en van haar logistieke partners zullen de persoonlijke gegevens van klanten gebruiken, met als enig doel de bestelde producten en diensten te leveren en te factureren, om contact op te nemen met klanten in geval van problemen, om op een persoonlijke manier te communiceren met klanten, of om een gepersonaliseerde website aan te bieden, die rekening houdt met de interesses en voorkeuren van klanten.

Sabrashop.com zal algemene informatie met betrekking tot haar klanten niet communiceren aan derden. Of deze doorgeven of verkopen, dit kan alleen op voorwaarde dat ze haar klanten hierover voorafgaandelijk informeert. In dit geval kan elke klant hiertegen bezwaar aantekenen, via de rubriek "Mijn Account" op de homepage, en vervolgens "Persoonlijke Gegevens", "Berichtgevingsvoorkeuren".